OCTOPUS RZODKIEW OLEISTA NAJLEPSZA NA POPLONY

To nowa odmiana rzodkwi oleistej, która wyróżnia się wytwarzaniem bardzo dużej ilości masy OCTOPUSorganicznej, bardzo szybkim tempem wzrostu co gwarantuje szybkie przykrycie gleby. Intensywne tempo wzrostu oraz bardzo duża ilość masy organicznej poprawiają bilans substancji organicznej i próchnicy w glebie.

Właściwości odmiany OCTOPUS:
  • bardzo wysoka odporność na nicienie 2 (BSA 1 odporny ... 9 brak odporności),
  • bardzo wysoka skuteczność w redukcji jaj nicieni,
  • bardzo szybkie wytwarzanie dużej ilości masy we wczesnym stadium rozwoju,
  • bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, grzyby zrodzaju Alternaria i grzyby Phoma,
  • głęboko sięgający system korzeniowy, pobiera nawozy z głębokości nie osiągalnej dla wielu innych roślin, przez absorbowanie ich do budowy części nadziemnej przeznaczonej na zielony
    nawóz,
  • bardzo duże znaczenie przy uprawie buraków, ziemniaków, ogórków, sałat i innych roślin warzywnych