PS 4 NITRO Mieszanka poplonowa strączkowa

Trójgatunkowa mieszanka międzyplonowa w skład której wchodzą roślinyps4 z grupy bobowatych (bobik, wyka siewna, groch siewny). Technologia ALOSCA® zastosowana w mieszance poplonowej PS 4 NITRO umożliwia maksymalne wiązania azotu atmosferycznego, który wykorzystywany jest do wzrostu składników mieszanki poplonowej PS3 NITRO, oraz pozostawiany jest dla roślin następczych. Zróżnicowane tempo rozwoju, pokrój roślin oraz system korzeniowy PS 4 NITRO umożliwia maksymalne wykorzystanie właściwości fitosanitarnych i strukturotwórczych roślin bobowatych. Mieszanka charakteryzuje się najwyższą skutecznością wiązania azotu atmosferycznego.


ps4 tab