Groch na którym można polegać !!!

 • astronauteZALETY:
 • Nowa odmiana o bordzo dobrej kombinacj cech użytkowych.
 • Najwyższy potencjał plonu nasion i białka (9/9 pkt.  wg. BSA).
 • Wysoki plon białka.
 • Najpopularniejszy bobik w Niemczech w 2016 roku.

  mapka astronaute

  tabetla astronaute
  tebelka2 astronaue
  tabelka3 astronaute
  atronaute4