Nowoczesna technologia o wysokiej wydajności
 
Dzięki bakteriom Rhizobium ALOSCA® rolnik wytwarza azot bezpośrednio na polu i bez ponoszenia wysokich kosztów!!!
Dlaczego bakteryzacja jest tak ważna?
Symbioza bakterii z korzeniami ma podstawowe znaczenie dla wszystkich roślin motylkowatych ze względu na:

 • Wiązanie azotu atmosferycznego (co przekłada się na wzbogacenie gleby)
 • Wzrost żywotności roślin
 • Poprawę zdrowia roślin i większą odporność na stres środowiskowyaloscaSymbioza jest procesem, który zachodzi naturalnie w glebie, pod warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość bakterii odpowiednich dla uprawianych gatunków. Na terenach mało sprzyjających (kwaśnych, zasadowych itd...), lub na terenach na których określone gatunki nie są uprawiane już od dłuż- szego czasu, owe mikroorganizmy mają tendencję do zmniejszania swej obecności aż do całkowitego zniknięcia.

  CO TO JEST TECHNOLOGIA ALOSCA® I JAKIE SĄ JEJ ZALETY?

  Inokulanty Alosca składają się z ziarnistej podwarstwy bentonitu, o wymiarach pomiędzy 1 i 3 mm. Wewnątrz znajdują się odpowiednio dobrane szczepy bakterii wiążące azot. Ta szczególna powłoka gwarantuje doskonałą ochronę bakterii zarówno tych w opakowaniach (o czasie przechowywania do dwóch lat w temperaturze pomiędzy 0 i 60°C), jak i tych w glebie, gdzie pozostają w stanie uśpienia aż do momentu, w którym warunki środowiskowe umożliwiają szybki wzrost mikroorganizmów stykających się z aparatem korzennym, co w następstwie prowadzi do gwałtownej i obfitej nodulacji (patrz grafik).

  KORZYŚCI PŁYNĄCE Z TEJ TECHNOLOGII:
 • Przy niektórych rodzajach zwiększa wiązanie azotu nawet o 50% sprawiając, że staje się on bardziej dostępny dla kolejnych upraw.
 • Zwiększa wydajność uprawy w nieprzychylnych warunkach (kwaśne gleby).
 • Zwiększa zawartość białka w roślinach pastewnych.
 • Produkt zachowuje swoje właściwości przez długi czas (łatwa konserwacja).
 • Bardzo prosta aplikacja, która polega na wymieszaniu granulek bezpośrednio z ziarnami lub nawozem. Można stosować również przy uprawie zerowej.
 • Łatwa do transportu i przechowywania
 • Można ją stosować w nawet niesprzyjających warunkach (np. suchy teren, wysokie temperatury).
 • Może być wymieszana również z ziarnami poddanymi działaniu środków grzybobójczych i środków przeciwpasożytniczych bez osłabiania jej skuteczności.