PS 1 Mieszanka strączkowo-zbożowa

Cieszy się coraz większym zainteresowaniem, w swoim składzie zawieraBez nazwy 1 w większości rośliny strączkowe, bogate w białko o korzystnym składzie aminokwasowym, przy tym zwiększając wartość paszową mieszanki, co wiąże się ze zmniejszeniem kosztów chowu zwierząt. Zawarty w mieszance groch jest rośliną fitosanitarną, dzięki czemu zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby oraz poprawia jej właściwości fizyczne poprzez rozwinięty system korzeniowy. Krótki okres wegetacji sprawia że jest dobrym przedplonem dla gatunków ozimych, w resztkach pożniwnych znajduje się ok. 30-50 kg azotu w czystej formie. Rośliny strączkowe pełnią także ważną funkcję
jako rośliny przywracające częste następstwo zbóż po sobie. Zaletą mieszanek strączkowo-zbożowych jest wykorzystanie zielonej masy do przyorania co zwiększa zawartość próchnicy w glebie oraz małe wymagania odnośnie nakładów chemicznych, co podkreśla ich przydatność w rolnictwie zrównoważonym a także ekologicznym, są także mniej podatne na zachwaszczenie i porażenie łanu przez choroby i szkodniki.

TABELKA ps1

PS 2 Mieszanka strączkowo-pastewna

Mieszanka poplonowa trójskładnikowa jest dobrym przedplonem dla większości upraw, w swoim składzips2e zawiera groch siewny, rzodkiew oleistą OCTOPUS oraz facelię. Wykorzystywana jest do przyorania jako zielony nawóz. Głębokousytuowany i rozbudowany system korzeniowy wszystkich roślin w mieszance chroni glebę przed erozją, rozluźnia i poprawia jej strukturę, ogranicza wymywanie azotu oraz pobiera wymyte składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby i przemieszcza je do swoich organów w części nadziemnej. Szybki wzrost rzodkwi oleistej oraz facelii powoduje zagłuszanie chwastów dzięki czemu możemy zmniejszyć naturalne zachwaszczenie pola, oraz chronić glebę przed stratami wilgoci. Wszystkie rośliny pełnią role fitosanitarną – rzodkiew oleista ogranicza populację mątwika oraz nicieni w glebie, najnowsze badania wykazały wysokie efekty facelii w walce z mątwikami. Zawarty w mieszance groch zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby oraz właściwości fizyczne, wpływa na poprawę bilansu azotu w glebie dzięki zdolności współżycia z bakteriami brodawkowymi, poprzez które wiąże wolny azot z powietrza. Zastosowanie – zielony nawóz.
ps2tab

PS 3 / PS 3 NITRO Mieszanka poplonowa pastewna strączkowa

W skład mieszanki poplonowej wchodzą rośliny bobowate (motylkowe gr. nas.) oraz pastewne. Użyte w ps3mieszance gatunki roślin bobowatych wzajemnie się uzupełniają. Zróżnicowane systemy korzeniowe wpływają bardzo korzystnie na fitomelioracyjne działanie mieszanki poplonowej PS 3 / PS 3 NITRO. Bobik w mieszance poplonowej PS 3 / PS 3 NITRO spełnia zadanie m.in. rośliny podporowej. Mieszanka poplonowa PS 3 / PS 3 NITRO poprawia żyzność gleby poprzezwprowadzenie masy organicznej co zdecydowanie poprawia bilans próchnicy. Rośliny bobowate poprawiają warunki fitosanitarne gleby, zmniejszą erozję wietrzną i wodną gleby. Skład mieszanki poplonowej PS 3 / PS 3 NITRO zapewnia jak największe wykorzystanie bakterii brodawkowych. Technologia ALOSCA® zastosowana w mieszance poplonowej PS3 NITRO umożliwia maksymalne wiązania azotu atmosferycznego, który wykorzystywany
jest do wzrostu składników mieszanki poplonowej PS3 NITRO, oraz pozostawiany jest dla roślin następczych.
ps7 tab

 

 

 

 


PS 4 NITRO Mieszanka poplonowa strączkowa

Trójgatunkowa mieszanka międzyplonowa w skład której wchodzą roślinyps4 z grupy bobowatych (bobik, wyka siewna, groch siewny). Technologia ALOSCA® zastosowana w mieszance poplonowej PS 4 NITRO umożliwia maksymalne wiązania azotu atmosferycznego, który wykorzystywany jest do wzrostu składników mieszanki poplonowej PS3 NITRO, oraz pozostawiany jest dla roślin następczych. Zróżnicowane tempo rozwoju, pokrój roślin oraz system korzeniowy PS 4 NITRO umożliwia maksymalne wykorzystanie właściwości fitosanitarnych i strukturotwórczych roślin bobowatych. Mieszanka charakteryzuje się najwyższą skutecznością wiązania azotu atmosferycznego.


ps4 tab

PS 5 KILLER Mieszanka pastewna poplonowa antymatwikowa i nicieniobójcza

Specjalistyczna mieszanka poplonowa z wykorzystaniem zwłaszcza w międzyplonieps5
ścierniskowym jako zielony nawóz. Charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu, dzięki czemu dobrze zagłusza rozwój chwastów. Cechą wyróżniającą tą mieszankę są jej wyjątkowe właściwości antymątwikowe oraz nicieniobójcze które uzyskane są m.in. dzięki Rzodkwi oleistej OCTOPUS skala BSA 2 (Niemiecki odpowiednik Polskiego COBORU, 1 – odporny... 9 – nieodporny). PS 5 KILLER wzbogaca glebę w próchnicę, co poprawia jej właściwości fizyko-chemiczne, reguluje stosunki wodno-powietrzne i ogranicza wymywanie składników mineralnych do głębszych warstw gleby oraz wykorzystuje nadmiar azotu zgromadzonego w glebie i ogranicza jego straty.

ps5 tab

PS 6 NITRO

Mieszanka międzyplonowa w skład której wchodzą rośliny z grupy bobowatychps6oraz pastewnych. Zalecana jest jako mieszanka fitosanitarna oraz fitomelioracyjna, poprawiająca strukturę i zdrowotność gleby. Cechą wyróżniającą tą mieszankę są jej wyjątkowe właściwości antymątwikowe oraz nicieniobójcze, które uzyskane są m.in. dzięki Rzodkwi oleistej OCTOPUS skala BSA 2 (Niemiecki odpowiednik
Polskiego COBORU, 1 – odporny... 9 – nieodporny). Udział w mieszance grochu siewnego oraz wyki jarej ma za zadanie zapewnić maksymalny wzrost rzodkwi oleistej oraz wprowadzenie dodatkowych ilości azot, dla roślin następczych.

ps6 tab

PS 7 / PS 7 NITRO Mieszanka poplonowa pastewna.

Dwugatunkowa mieszanka pastewna, nadająca się jako poplon ścierniskowyPS 7 POPRAWKA oraz poplon ozimy wzbogacona o bakterie brodawkowe Rhizobium (PS 7 NITRO) poprzez wykorzystanie technologii ALOSCA®. W mieszance zostały wykorzystane dwa gatunki które nawzajem uzupełniają swoje właściwości. System korzeniowy wyki siewnej składa się z cienkiego lecz mocnego korzenia palowego i licznych korzeni bocznych, które często dorównują mu pod względem długości. Wyka współżyje z bakteriami brodawkowymi, które w większości osadzone są na korzeniach bocznych. Technologia ALOSCA® umożliwia maksymalne wiązania azotu atmosferycznego,
który wykorzystywany jest do wzrostu składników mieszanki poplonowej PS7 NITRO. Właściwości antymątwikowe oraz nicieniobójcze, które uzyskane są dzięki zastosowaniu Rzodkwi oleistej OCTOPUS skala BSA 2 (Niemiecki odpowiednik Polskiego COBORU, 1 – odporny ... 9 – nieodporny), wpływają na redukcję cyst matwika (przy odpowiednich warunkach nawet do 70%), oraz na znaczące zmniejszanie larw nicieni nawet do 80%.

ps3 tab