PS 6 NITRO

Mieszanka międzyplonowa w skład której wchodzą rośliny z grupy bobowatychps6oraz pastewnych. Zalecana jest jako mieszanka fitosanitarna oraz fitomelioracyjna, poprawiająca strukturę i zdrowotność gleby. Cechą wyróżniającą tą mieszankę są jej wyjątkowe właściwości antymątwikowe oraz nicieniobójcze, które uzyskane są m.in. dzięki Rzodkwi oleistej OCTOPUS skala BSA 2 (Niemiecki odpowiednik
Polskiego COBORU, 1 – odporny... 9 – nieodporny). Udział w mieszance grochu siewnego oraz wyki jarej ma za zadanie zapewnić maksymalny wzrost rzodkwi oleistej oraz wprowadzenie dodatkowych ilości azot, dla roślin następczych.

 

ps6 tab