PS 2 Mieszanka strączkowo-pastewna

Mieszanka poplonowa trójskładnikowa jest dobrym przedplonem dla większości upraw, w swoim składzips2e zawiera groch siewny, rzodkiew oleistą OCTOPUS oraz facelię. Wykorzystywana jest do przyorania jako zielony nawóz. Głębokousytuowany i rozbudowany system korzeniowy wszystkich roślin w mieszance chroni glebę przed erozją, rozluźnia i poprawia jej strukturę, ogranicza wymywanie azotu oraz pobiera wymyte składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby i przemieszcza je do swoich organów w części nadziemnej. Szybki wzrost rzodkwi oleistej oraz facelii powoduje zagłuszanie chwastów dzięki czemu możemy zmniejszyć naturalne zachwaszczenie pola, oraz chronić glebę przed stratami wilgoci. Wszystkie rośliny pełnią role fitosanitarną – rzodkiew oleista ogranicza populację mątwika oraz nicieni w glebie, najnowsze badania wykazały wysokie efekty facelii w walce z mątwikami. Zawarty w mieszance groch zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby oraz właściwości fizyczne, wpływa na poprawę bilansu azotu w glebie dzięki zdolności współżycia z bakteriami brodawkowymi, poprzez które wiąże wolny azot z powietrza. Zastosowanie – zielony nawóz.
ps2tab