PS 5 KILLER Mieszanka pastewna poplonowa antymatwikowa i nicieniobójcza

Specjalistyczna mieszanka poplonowa z wykorzystaniem zwłaszcza w międzyplonieps5
ścierniskowym jako zielony nawóz. Charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu, dzięki czemu dobrze zagłusza rozwój chwastów. Cechą wyróżniającą tą mieszankę są jej wyjątkowe właściwości antymątwikowe oraz nicieniobójcze które uzyskane są m.in. dzięki Rzodkwi oleistej OCTOPUS skala BSA 2 (Niemiecki odpowiednik Polskiego COBORU, 1 – odporny... 9 – nieodporny). PS 5 KILLER wzbogaca glebę w próchnicę, co poprawia jej właściwości fizyko-chemiczne, reguluje stosunki wodno-powietrzne i ogranicza wymywanie składników mineralnych do głębszych warstw gleby oraz wykorzystuje nadmiar azotu zgromadzonego w glebie i ogranicza jego straty.

ps5 tab