W skład mieszanki poplonowej wchodzą rośliny bobowate (motylkowe gr. nas.) oraz pastewne. Użyte w ps3mieszance gatunki roślin bobowatych wzajemnie się uzupełniają. Zróżnicowane systemy korzeniowe wpływają bardzo korzystnie na fitomelioracyjne działanie mieszanki poplonowej PS 3 / PS 3 NITRO. Bobik w mieszance poplonowej PS 3 / PS 3 NITRO spełnia zadanie m.in. rośliny podporowej. Mieszanka poplonowa PS 3 / PS 3 NITRO poprawia żyzność gleby poprzezwprowadzenie masy organicznej co zdecydowanie poprawia bilans próchnicy. Rośliny bobowate poprawiają warunki fitosanitarne gleby, zmniejszą erozję wietrzną i wodną gleby. Skład mieszanki poplonowej PS 3 / PS 3 NITRO zapewnia jak największe wykorzystanie bakterii brodawkowych. Technologia ALOSCA® zastosowana w mieszance poplonowej PS3 NITRO umożliwia maksymalne wiązania azotu atmosferycznego, który wykorzystywany
jest do wzrostu składników mieszanki poplonowej PS3 NITRO, oraz pozostawiany jest dla roślin następczych.


ps7 tab