OCTOPUS RZODKIEW OLEISTA NAJLEPSZA NA POPLONY

To nowa odmiana rzodkwi oleistej, która wyróżnia się wytwarzaniem bardzo dużej ilości masy OCTOPUSorganicznej, bardzo szybkim tempem wzrostu co gwarantuje szybkie przykrycie gleby. Intensywne tempo wzrostu oraz bardzo duża ilość masy organicznej poprawiają bilans substancji organicznej i próchnicy w glebie.

Właściwości odmiany OCTOPUS:

 • bardzo wysoka odporność na nicienie 2 (BSA 1 odporny ... 9 brak odporności),
 • bardzo wysoka skuteczność w redukcji jaj nicieni,
 • bardzo szybkie wytwarzanie dużej ilości masy we wczesnym stadium rozwoju,
 • bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, grzyby zrodzaju Alternaria i grzyby Phoma,
 • głęboko sięgający system korzeniowy, pobiera nawozy z głębokości nie osiągalnej dla wielu innych roślin, przez absorbowanie ich do budowy części nadziemnej przeznaczonej na zielony
  nawóz,
 • bardzo duże znaczenie przy uprawie buraków, ziemniaków, ogórków, sałat i innych roślin warzywnych


  Bobik FANFARE

Odmiana wysokotaninowafanfare Bobik na którym można polegać !

 • ZALETY:
 • Znakomity potencjał plonowania - 105% wzorca BSA oraz 115% wzorca wg COBORU.
 • Wczesne kwitnienie i średniowczesna dojrzałość.
 • Wysoki plon białka.
 • Najpopularniejszy bobik w Niemczech w 2016 roku.

tabelka fanfare
tabelka fanfare2mapka fanfare

Złoty Medal Targów AGRO-TECH w Kielcach

 • plenna odmiana pastewna, wczesna, wąsolistna
 • rośliny o wysokości 75-80 cm o sztywnej łodydze
 • odmiana wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca, przydatna do uprawy w całym kraju
 • polecana także do uprawy w mieszankach ze zbożem (np. 135 kg grochu + 40 kg jęczmienia + 60 kg pszenicy na 1 ha)
 • mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń
 • kwiat różowy, nasiona jasno-brązowe, MTN około 250 g, zawartość białka ok. 22,5%
 • wymagana obsada: 105 roślin/m2

Opracowano na podstawie danych z Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR

 • astronauteZALETY:
 • Nowa odmiana o bordzo dobrej kombinacj cech użytkowych.
 • Najwyższy potencjał plonu nasion i białka (9/9 pkt.  wg. BSA).
 • Wysoki plon białka.
 • Najpopularniejszy bobik w Niemczech w 2016 roku.

  mapka astronaute

  tabetla astronaute
  tebelka2 astronaue
  tabelka3 astronaute
  atronaute4